Πρόσφατα ο ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων απέσυρε από την κυκλοφορία το φάρμακο Avandia. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να προκαλέσει σε μερικούς ασθενείς καρδιολογικά προβλήματα. Στην Αμερική το φάρμακο κυκλοφορεί αλλά υπάρχει η σύσταση στους γιατρούς να χορηγείται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Οι Διαβητικοί ασθενείς πoυ παίρνουν Avandia πρέπει να συζητήσουν με τον γιατρό τους με τι θα το αντικαταστήσουν.