Ενημερωτικά Δελτία

Μπείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον τομέα του σακχαρώδους διαβήτη

Συχνές είναι οι αναφορές σε μύθους για την δύναμη που προσδίδουν τα γερά και δυνατά πόδια. Ακούμε για γίγαντες με «πήλινα πόδια» ενώ ο Αχιλλέας όταν τραυματίζεται στην πτέρνα από αθάνατος γίνεται θνητός. Ο λαϊκή σοφία ορίζει: «όταν τα πόδια είναι ζεστά, η κεφαλή σου κρύα και το στομάχι σου ελαφρύ, γιατρού δεν έχεις χρεία»
Τα προβλήματα του διαβητικού ποδιού είναι ο συχνότερος λόγος εισαγωγής στο νοσοκομείο των διαβητικών ασθενών. Εκτιμάται ότι το 25% των διαβητικών ασθενών θα αναπτύξουν έλκος στο πόδι τους ενώ κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα πόδι ή μέρος αυτού ακρωτηριάζεται στον κόσμο. (εικόνα 2)

Περισσότερα...