Υπολογισμός BMI

Ενημερωτικά Δελτία

Μπείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον τομέα του σακχαρώδους διαβήτη

Υπολογίστε τον Δείκτη Μάζας του Σώματός σας (BMI).

SI [cm,kg] Imperial [ft,lbs]

Εισάγετε την ηλικία σας: [YY]
Εισάγετε το ύψος σας: [cm]
Εισάγετε το βάρος σας: [kg]